Ara

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1.    Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVK Kanunu) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

2.    Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Ruby Private aşağıda yer alan;

 • Müşteri Hesap Yönetimi: Kullanıcıların site üzerindeki hesaplarını oluşturmak, yönetmek ve güncellemek için gerekli bilgileri toplamak ve işlemek. Bu, sipariş geçmişi, tercihler ve kullanıcı etkileşimleri gibi bilgileri içerebilir.
 • Sipariş İşleme ve Teslimat: Müşteri tarafından verilen siparişlerin işlenmesi, ödeme işlemlerinin yürütülmesi ve ürünlerin teslimatı için gerekli kişisel verileri toplamak ve işlemek. Bu genellikle ad, adres, iletişim bilgileri ve ödeme detaylarını içerir.
 • Kişiselleştirilmiş Kullanıcı Deneyimi: Müşterilerin site üzerindeki gezinme tercihlerine ve geçmiş alışveriş davranışlarına dayanarak kişiselleştirilmiş öneriler ve içerik sunmak. Bu amaçla çerezler ve analitik araçlar kullanılarak kullanıcı davranış verileri toplanabilir.
 • Pazarlama ve Promosyonlar: Müşterilere hedeflenmiş reklam ve promosyon materyalleri sunmak için gerekli verileri toplamak ve işlemek. Bu, e-posta pazarlama kampanyaları, özel teklifler ve yeni ürün duyurularını içerebilir.
 • Yasal Uyum ve Güvenlik: Yasal yükümlülüklere uyum sağlamak, site güvenliğini korumak ve dolandırıcılık veya diğer yasa dışı faaliyetleri önlemek için gerekli kişisel verileri toplamak ve işlemek.

Amaçları kapsamında kişisel verilerinizi işlemektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması ve Hangi Amaçla Aktarıldığı

Ruby Private olarak, kişisel verilerinizin gizliliğini korumak bizim için en yüksek önceliklerden biridir. Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen durumlar ve amaçlar dışında üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır:

 • Hizmet Sağlayıcılar ve İş Ortakları: Sipariş işleme, ödeme hizmetleri, teslimat, veri analizi, e-posta gönderimi ve pazarlama hizmetleri gibi işlevler için dış hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları ile bilgilerinizi paylaşabiliriz. Bu paylaşımlar, hizmetlerimizi size sunmak ve sürekli iyileştirmek için gereklidir.
 • Yasal Yükümlülükler: Yasal bir gereklilik olduğunda, mahkeme kararı veya devlet talebi gibi durumlarda kişisel verilerinizi ilgili otoritelere açıklamak zorunda kalabiliriz.
 • İş Transferleri: İşletmemizin birleşme, satış, yeniden yapılanma, varlık devri, iflas veya benzeri bir işlemi durumunda, kişisel verileriniz dahil olmak üzere, aktarılabilir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Ruby Private, kişisel verilerinizi aşağıdaki yöntemler ve hukuki sebeplerle toplar:

 • Web Sitesi Üzerinden Doğrudan: Kullanıcılarımızın web sitemizde hesap oluşturduğunda, sipariş verdiğinde veya bizimle iletişime geçtiğinde sağladığı bilgileri toplarız. Bu bilgiler arasında ad, e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası ve ödeme bilgileri bulunabilir.
 • Otomatik Toplama Araçları: Çerezler, web işaretçileri ve diğer izleme teknolojileri kullanarak, kullanıcıların site kullanımını izler ve analiz ederiz. Bu, site tercihlerinizi anlamamızı ve kullanıcı deneyiminizi kişiselleştirmemizi sağlar.
 • Hukuki Sebepler: Veri toplamanın hukuki sebepleri arasında, kullanıcılarla yapılan sözleşmenin yerine getirilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirketin yasal çıkarlarının korunması ve kullanıcının açık rızasının alınması yer alır.

5.    Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanunun 11 inci Maddesinde Sayılan Hakları

6698 sayılı Kanunu’nun 11 inci maddesinde düzenlenen haklarını, bu Kanunu’nun 13 üncü maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yazılı başvuruları info@rubyprivate.com adresine iletilmelidir.

İşbu Aydınlatma Metni KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.